Strona główna

ZARZĄD  
1) Pani Bożena Serzycka - Prezes Zarządu

Pani Bożena Serzycka jest absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie o kierunku - Finanse i bankowość.

Przebieg kariery zawodowej:

  • VI 2013 - obecnie, Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, Stanowisko - Prezes Zarządu.
  • X 2012 - VI 2013 Grupa Bałtycka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Stanowisko - Prezes Zarządu.
  • IX 2009 - obecnie, Grupa BGK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Stanowisko - Prezes Zarządu/Dyrektor Finansowy.
  • VIII 2009 – obecnie, Bankowy Leasing Ciechanów Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie, Stanowisko Główny Księgowy X 2012 – VI 2013 Grupa Bałtycka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Stanowisko - Prezes Zarządu
  • XI 2009 - obecnie , Grupa BGK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Stanowisko - Dyrektor Finansowy
  • X 2008 – IX 2009, SEB Leasing Polska Sp. z o. o. – Grupa Banku Skandinaviska Enskilda Banken AB Stanowisko - Kierownik działu rachunkowości i podatków
  • V 2007 – IX 2008 DnB NORD Leasing Sp. z o. o. – Grupa Banku DnB NORD POLSKA S.A., Stanowisko - Kierownik Działu Księgowości
  • I 2000 – IV 2007, Powszechne Towarzystwo Leasingowe S.A. (dawniej Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A. Stanowisko - Samodzielna księgowa
  • VIII 1996 – I 2000, Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A. , Stanowisko - Księgowa

Działalność wykonywana przez Panią Bożenę Serzycką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pani Bożena Serzycka nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pani Bożena Serzycka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

WLB
1 PLN
-0.99 %
0.01 PLN