Strona główna

ZARZĄD  
1) Pan Grzegorz Białoruski - Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Białoruski posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji.

 • Od 2011 B&P - obecnie - Białoruski-Puławski Spółka komandytowa -Partner Zarządzający.
 • 2012-2013 Prezes Zarządu w Wilbo SA.
 • 2009 Service for Busines Sp. z o.o. -Prezes Zarządu
 • 2004 Lam _Exe - właściciel, firma doradcza - elektroniczne świadczenie usług bankowych.
 • 2004 Tajemniczy Ogród S.C. - współwłaściciel (działalność gastronomiczna)
 • 2004-2009 Instytutspraw Samorządowych i Lokalnych - Prezes Zarządu.
 • 2003-2005 NashDom Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający.
 • 2003-2004 Impel Security Sp. z o.o. - Doradca.
 • 2001-2003 MSWiA - Dyrektor.
 • 2001-2005 Spółdzielnia Mieszkaniowa Sobieski - Członek Rady Nadzorczej.
 • 1998-2001 Instytut Spraw Samorządowych i Lokalnych - Członek Rady Nadzorczej.
 • 1998-2001 Spółdzielnia Mieszkaniowa Sobieski - Członek Zarządu.
 • 1997-2000 PUKS Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej.
 • 1995-2001 Kancelaria Prezydenta RP - Dyrektor Biura Samorządowego.
 • 1995-2004 Arbiter zamówień publicznych - ok. 150 orzeczeń.
 • 1995-2005 Samorządowe Kolegium Odwoławcze - Członek Kolegium ok. 200 orzeczeń.
 • 1993-1995 Legista & Spółka - Wspólnik (kancelaria prawnicza).
 • 1993-2002 Centrum Badań Biznesu Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Nauk Prawnych PAN, Zachodnie Centrum Organizacji, Bank Modułów Kształceniowych, Fundacja Forum Samorządowe - Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego.
 • 1992-1994 Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa - Członek.
 • 1992-1996 Kancelaria Senatu RP - Starszy legislator.
 • 1992-1993 Urząd Rady Ministrów - ierownik projektu w ramach Reformy Administracji Publicznej - PHERE.
 • 1991-1992 Kancelaria Prezydenta RP - Radca.
 • 1990-1991 Zarząd Dzielnicy-Gminy Warszawa-Mokotów - Członek Zarządu.

 

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Białoruskiego  nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Grzegorz Białoruski nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej osobie prawnej jako członek organu. Pan Grzegorz Białoruski nie jest wpisany  do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

Szczegółowa Podstawa prawna &5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

WLB
0.24 PLN
0 %
0 PLN